Що таке логічне мислення та чому його обов’язково потрібно розвивати у дітей?

Одна з найголовніших задач батьків – підготовка всесторонньо розвиненої, активної особистості, здатної до самостійних досліджень і відкриттів. Така особистість має володіти надзвичайно важливим логічним арсеналом – методами аналізу і синтезу, абстрагування й узагальнення, вмінням доводити і спростовувати, робити правильні висновки, приймати обґрунтовані, раціональні в тій чи іншій ситуації рішення.

Логічне мислення — здатність мислити точно й послідовно, не допускаючи протиріч у своїх міркуваннях, та вміння викривати логічні помилки. Його часто називають міркуванням, маючи на увазі характерні для логічного мислення операції: зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків.

Логічні операції, яким потрібно навчити кожну дитину

У структурі логічного мислення можна виділити наступні логічні операції: порівняння, аналіз, синтез, абстракція і узагальнення, конкретизація.

Порівняння розкриває тотожність і відмінність речей. Результатом порівняння може стати класифікація. А більш глибоке проникнення в суть речей вимагає розкриття їх внутрішніх зв’язків, закономірностей і істотних властивостей. Воно виконується за допомогою аналізу та синтезу.

Аналіз — це розчленування предмета, уявне або практичне, на складові його елементи з наступним їх порівнянням. Синтез є побудова цілого з аналітично заданих частин. Аналіз і синтез зазвичай здійснюються разом, сприяють глибшому пізнанню дійсності.

Абстракція — це виділення будь-якої сторони або аспекту явища, яке в дійсності як самостійні не існують. Абстрагування виконується для більш ретельного їх вивчення і, як правило, на основі попередньо виробленого аналізу та синтезу.

Узагальнення виступає як з’єднання істотного і зв’язування його з класом предметів і явищ.

Конкретизація передбачає рух думки від загального й абстрактного до конкретного з метою розкрити зміст. До конкретизації звертаються в тому випадку, якщо висловлена думка незрозуміла іншим або необхідно показати загальне в одиночному. Наведення прикладу, власне, полягає в конкретизації попередніх висловлювань.

Дидактичні вправи для розвитку логічного мислення

  • Магічні квадрати  — знайти закономірність у розташуванні цифр та фігур, а потім заповнити порожню клітинку (чи кілька клітинок.).
  • Гра «Чарівні перетворення» — геометричні фігури перетворити на якісь предмети – чоловічків, тварин, фантастичні істоти та на інші смішні фігури.
  • Лабіринт — знайти ходи між заплутаними лініями.
  • Хитрі намистинки — встановити закономірність розташування чисел у рядку, дописати ще кілька.
  • Числові ребуси — розшифрувати приклади, записані за допомогою букв (однаковими буквами позначаються однакові цифри.)
  • Цікаві фігури — знайти точку на фігурі, починаючи з якої можна обвести всю фігуру, не відриваючи руки і не повторюючи жодної лінії двічі.
  • Логічні ланцюжки — простежити, як змінюються числа на першому малюнку; використати цю закономірність під час заповнення порожніх кілець ланцюжків на наступних малюнках.
  • Четвертий зайвий — одне з чисел не містить тих ознак, за якими можна об’єднати решту чисел. Знайти це число і вказати ознаку, що об’єднує решту чисел.

В дитячому клубі Kokoro є унікальний курс “Ментаніум + логіка” для дітей 3,5-7 років та 7-14 років, який об’єднав в собі напрацювання кращих методистів країни.

Курс включає в себе: розвиток логічного мислення, знайомство з ментальною арифметикою, ейдетику (образне мислення та пам’ять), нейрогімнастику (покращення роботи мозку), розвиток нестандартного мислення.