Обладнання для занять з логіки

В ході занять діти навчаться виділяти і порівнювати предмети за різними ознаками, розділяти групи на підгрупи, співвідносити елементи різних множин, впорядковувати предмети і виділяти закономірності в розташуванні предметів, познайомляться з поняттями «послідовність подій» і «алгоритм», навчаться розбивати дії на етапи. Також діти познайомляться з поняттями «логічна операція І», «істиннє і хибне висловлювання», «заперечення», навчаться проводити аналогію між різними предметами.

На заняттях використовуються гри з логічними блоками Дьенеша для розвитку логічного мислення, вміння порівнювати, аналізувати, класифікувати і узагальнювати інформацію, розвитку пізнавальних процесів сприйняття пам’яті, уваги і уяви. Крім блоків Дьенеша на заняттях використовується дуже багато дидактичних ігор та матеріалів, що робить заняття цікавими, діти розвиваються всебічно, підвищується успішність в школі та самооцінка дитини.

Блоки Дьєнеша, палочки Кюізенера

Логіка, мислення, пам’ять

Головоломки

Логіка, мислення, пам’ять

Ігри Нікітіних та Воскобовича

Логіка, мислення, пам’ять